Oddh Marathi Kavita | New Marathi Poems

Oddh Marathi Kavita | New Marathi Poems

 
 
 
 
ओढ मराठी कविता | ओढ | marathi kavita oddh
Oddh Kavita

 

कवितेबद्दल – 
 
 मराठी कविता ओढ या कवितेमध्ये जीवन जगत असताना आपल्याला कोणत्या तरी गोष्टीची ओढ, आस लागलेली असते. आपण आनंद शोधण्याच्या प्रयत्नात असतो. कधी सुखं तर कधी दु:ख या गोष्टींचा आपल्या आयुष्यामध्ये निरंतरपणे प्रवास चालू असतो. हाच आशय या कवितेमध्ये अधोरेखित करण्यात आला आहे. 
 

ढ मराठी कविता

 
ओढ असते या क्षणाला
भिरभिरावे पुन्हा: एकदा फुलपाखरू होऊन… 
 
ओढ असते या पाखरांला 
जावे फुलांमध्ये रमून… 
 
विटून जातो हा क्षण
पुन्हा: येरझाऱ्या मारून…
 
घेऊन बसतो जवळ
दु:खाला कवटाळून… 
 
हा असा खेळ आयुष्याचा 
मुसाफिर एक वाटा अनेक… 
 
गुंतून सारा संसार चाले
म्हणून क्षणाला पडते कोडे… 
 
           – कोमल जगताप
 
 
 
 
 

अजून मराठी कविता वाचा :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top