Aas Marathi Kavita | मराठी कविता आस | आस मराठी कविता | Kavita in Marathi

मराठी कविता आस | Aas Marathi Kavita | Kavita in Marathiआस | मराठी कविता- आस | marathi kavita | marathi poems | marathi kavita vachan
aas marathi kavita 


कवितेबद्दल :


आस ही एक मराठी कविता आहे. मराठी कविता-आस ही कविता स्वलिखीत आहे. आस ही कविता आयुष्यावर आधारित आहे. आयुष्यामध्ये खुप सारे असे प्रसंग येतात, जेव्हा आपल्याला कोणत्यातरी गोष्टीची आस लागलेली असते. आस या कवितेमध्ये मानवी भावना व्यक्त करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न केला आहे. 


आस | मराठी कविता- आस | marathi kavita | marathi poems | marathi kavita vachan
aas marathi kavita आस मराठी कवितासगळं आकाश माझ्या पायांपाशी

पण का? लागली आस मला माझ्या जीवनाची


सगळं जीवन माझ्या हाताशी

पण का? लागली आस मला माझ्या उद्याची


सुर्य माझ्यासाठी उगवणारा

पण का? मला भिती त्याच्या डुबण्याची


या प्रकाशमय वातावरणात

का? ओढ मला त्या काळोख्या रातीची
रातीचा हा काळोख

त्यात किरकिरणारा रातकिडा


कुठे हरवला माझा

सोनेरी क्षणाचा झरा


या ही क्षणांना दृष्ट न लागो

या काळ्या भयान रातीची

                – कोमल जगतापAas Marathi Kavita


Sagal aakash majhya payapashi 
Pan ka? Lagali aas mala majhya jivanachi 

Sagal jivan majhya hatashi 
Pan ka? Lagali aas mala majhya udyachi

Surya majhyasathi ugavanara
Pan ka? Mala bhiti tyachya dubanyachi

Ya prakashmay vatavarnat 
Ka? Odh mala tya kalokhya ratichi

Ratichi ha kalokh 
Tyat kirkirnara ratkida

Kuthe harawala majha
Soneri kshanacha jhara

Ya hi kshananna drushta na lago
Ya kalya bhayan ratichi  

                    – KOMAL JAGTAP
            Also Read This Post:


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *