Abol Marathi Kavita | Kavita in Marathi | मराठी कविता अबोल | अबोल कविता

मराठी कविता अबोल | Abol Marathi Kavita | Kavita in Marathi 

Abol Marathi Kavita | Kavita in Marathi | मराठी कविता अबोल | अबोल कविता
मराठी कविता अबोल


कवितेबद्दल:अबोल ही एक marathi kavita आहे.  Abol ही कविता स्वलिखीत आहे.अबोल ही कविता अबोल आयुष्यावर आधारित आहे. जीवनामध्ये आलेला एक अबोल प्रसंग या कवितेच्या माध्यमातून रेखाटण्यात आलेला आहे. 


                   

       मराठी कविता-अबोल
                 आहे मी अबोल

                 तरी नाही माझे मन अबोल… 


                 काळजांचा ठाव ऐकुनी

                 आता तरी बोल… 


                 प्रश्न विचारते स्व:ताला

                 उत्तर मागते मनाला… 


                 मन ही असे विद्रृप

                 प्रश्नचं मागते अजून… 
                 ओठांच्या या पंखुड्या आहेत

                 मिटल्या अजून… 


                 काय माहीत कोणता शब्द

                 येईल अगोदर ओठांवर… 


                 का? घाबरते स्व: ताच्या उत्तराला

                 कानांवरी ठेवूनीया हात… 


                 मी असले अबोल

                 तरी डोळे बोलती बोल… 

                            
                             –कोमल जगतापmarathi kavita abolAahe mi abol tari nahi
Majhe man abol….

Kaljacha thav ekuni 
  Aata tari bol….

Prashna vicharate swatahala
  Uttar magate manala…. 

Man hi ase vidrup 
  Prashnach magate ajun…..

Othanchya ya pankhudya aahet
     Mitlya ajun…

Kay mahit konata shabda 
  Yeyil aagodar othanvar……

Ka? ghabarte  swatahachya utarala
   Kanavari thevuniya haat….

Mi asale abol
 Tari dole bolati bol…..

                 – KOMAL  JAGTAP
Also Read This Post :


0 thoughts on “Abol Marathi Kavita | Kavita in Marathi | मराठी कविता अबोल | अबोल कविता”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *