Nirdhar Marathi Kavita | Motivational Poem in Marathi

Nirdhar Marathi Kavita | Motivational Poem in Marathi

 
 
 
 
 
 
निर्धार | Nirdhar | Marathi Kavita | Marathi Poem | Marathi Kavita-Nirdhar | Determination| marathi | marathi vachan
motivational poem in marathi


कवितेबद्दल
 :

 
Determination वर आधारित ही एक  marathi kavita आहे.निर्धार ही कविता स्वलिखीत आहे. 
 
निर्धार  ही कविता  दृढ निश्चयावर आधारित आहे. 
 
 
 
 
 
 
 
निर्धार | Nirdhar | Marathi Kavita | Marathi Poem | Marathi Kavita-Nirdhar | Determination
motivational poem in marathi

 

निर्धार मराठी कविता
 
आहे माझा निर्धार
जाईल मी साता-समिंदरापार
 
आहे माझा निर्धार
देईल माझ्या मातीला आधार
 
आहे माझा निर्धार
माय-माऊलीला करेल निभी॔ड
 
आहे माझा निर्धार
करेल कुळाचा उद्धार
 
आहे माझा निर्धार
देईल माझ्या लेखणीला प्राण
 
जगेल मी निर्धाराने
लढेल मी निर्धाराने
 
सामावला हा निर्धार
निर्धार बनला माझ्या जगण्याचा आधार
 
जरी दिले नशिबाने धोके
तरी नाही घालणार ओठांना टाके
 
शोधेल प्रकाश
करेल मागोवा अंतरी किरणांचा
 
या ढगाळलेल्या वातावरणात
शोधेल वाट माझ्या जगण्याची
 
जगेल मी अभिमानाने
देईल माझ्या जीवनाला अर्थ
 
हाच सार माझ्या जगण्याचा
घडवेल स्व:ताला अहोरात्र… 
 
 
        – कोमल जगताप 
 
 
 
 
 
Nirdhar Marathi Kavita
 
Aahe majha nirdhar
Jayil me Sata-samindarapar
 
Aahe majha nirdhar
Deyil  Majhya matila aadhar
 
Aahe majha nirdhar

Mai-Mauli karel nirbhid
 
Aahe majha nirdhar
Karel kulancha Uddhar
 
Aahe majha nirdhar
Deyil majhya lekhanila pran
 
Jagel me nirdharane
ladhel me nirdharane
 
Samavala ha nirdhar
Nirdhar banala majhya jagnyacha aadhar
 
Jari dile nashibane dhoke
Tari nahi ghalnar othanna take
 
Shodhel prakash
Karel magova antari kiranancha
 
Ya dhagalalelya vatavarnat
Shodhel vat majhya jagnyachi
 
Jagela me abhimanane 
Deyil mazya Jivanala artha
 
Hach sar Majhya jagnyacha
Ghadavel Swatahala ahoratra… 
 
             
 –Komal Jagtap
 
 
 
 
 
 

कवितेबद्दल स्पष्टीकरण:

 
Nirdhar ही एक marathi kavita आहे.निर्धार ही  स्वलिखीत आहे. 
 

निर्धार ही कविता दृढ निश्चयावर आधारित आहे. 
 

जीवनामध्ये खुप सारे असे प्रसंग येतात जेव्हा आपण खचून जातो. 
 

पण, त्या वेळी खचून न जाता स्व:ताच्या मनाला दिलेले उत्तर या कवितेच्या माध्यमातून रेखाटण्यात आले आहे. 
 
निर्धार  या कवितेमध्ये  दृढ निश्चय व्यक्त करण्यात आला आहे. 
 
निर्धार ही कविता तुम्हाला नक्कीचं आवडली असेल अशी आशा करते. 
 

धन्यवाद!!! 

कोमल जगताप. 
 
 
 
 

Also Read This Post :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top