Bodhi Marathi Kavita | Kavita on Meditation in Marathi

Bodhi Marathi Kavita | Kavita on Meditation in Marathi

 
 
 
 
 
kavita on meditation in marathi | poem on meditation in marathi
Kavita on Meditation in Marathi

कवितेबद्दल – 

 
मराठी कविता बोधी (kavita on meditation in marathi)  ही कविता ध्यानावर आधारित आहे. 
दररोज ध्यान केल्याने जे काही फायदे होतात तसेच, जे आत्मिक समाधान मिळते ते या कवितेमधून मांडण्यात आले आहे. 
 
 
 
 
 
kavita on meditation in marathi | poem on meditation in marathi
Kavita on Meditation in Marathi

बोधी

 
मनाचे कोडे सुटले
मनाचे रोग मिटले
 
जन्माचे पांग फिटले
ज्याने बोधीला जानले
 
ज्याने बोधीला अंगीकारले
त्याला जीवनांचे रस्ते भेटले
 
श्वासाला जाने जाणले
मनाचे पडदे आपोआप गळूनी पडले
 
रोग रोगीयांचा मिटला
व्याकुळ मनाचा आधार खचला
 
क्षीण झाले हे सुख
क्षीण झाले हे दुःख
 
सुख, दुःख समरस 
पाहतो डोळा शांत
 
             – कोमल जगताप
 
 

***अजून कविता वाचण्यासाठी अवश्य भेट द्या ***

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top