Kavita on Meditation in Marathi | Poem on Meditation | Bodhi Marathi Kavita

Kavita on Meditation in Marathi | Poem on Meditation in Marathi | Bodhi Marathi Kavita

kavita on meditation in marathi | poem on meditation in marathi
Kavita on Meditation in Marathi कवितेबद्दल – 


मराठी कविता बोधी (kavita on meditation in marathi)  ही कविता ध्यानावर आधारित आहे. 
दररोज ध्यान केल्याने जे काही फायदे होतात तसेच, जे आत्मिक समाधान मिळते ते या कवितेमधून मांडण्यात आले आहे. 

kavita on meditation in marathi | poem on meditation in marathi
Kavita on Meditation in Marathi 

बोधी


मनाचे कोडे सुटले
मनाचे रोग मिटले

जन्माचे पांग फिटले
ज्याने बोधीला जानले

ज्याने बोधीला अंगीकारले
त्याला जीवनांचे रस्ते भेटले

श्वासाला जाने जाणले
मनाचे पडदे आपोआप गळूनी पडले

रोग रोगीयांचा मिटला
व्याकुळ मनाचा आधार खचला

क्षीण झाले हे सुख
क्षीण झाले हे दुःख

सुख, दुःख समरस 
पाहतो डोळा शांत

             – कोमल जगताप


***अजून कविता वाचण्यासाठी अवश्य भेट द्या ***


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *