Best Marathi Kavita’s On Life

Best Marathi Kavita’s On Life

 
marathi kavita on life | मराठी कविता- हळवं
marthi kavita on life
 कवितेबद्दल :
हळवं ही एक मराठी कविता  आहे. हळवं ही कविता स्वलिखीत आहे. ही कविता प्रत्येकाच्या जीवनावर आधारित (marathi kavita on lifeआहे. तसेच, स्व:ताचे स्व:ताशी असणारे नाते या कवितेमध्ये अधोरेखीत करण्यात आले आहे. 
हळवं | मराठी कविता- हळवं | marathi kavita | marathi poems | marathi kavita vachan |  marathi
marathi kavita on life

मराठी कविता- हळवं 

हळवं नावाचं
एक स्वःताचं
घर असतं
ज्या घरांमध्ये बरसं
काही दडलेलं 
असतं
 
जरी दाखवला वरुन
नारळ निरगट्ठ
पण, आत मात्र
कोवळा मलईचा गर
अतोनात भरलेल्या
पाण्याने ओसंडून
वाहत असतो
 
किती लपवले
स्वःताचे अस्तित्व
तरी, असण्याचे कमळ 
फुललेले हळुहळु
उमलत असते
 
रोज धडपड हरवलेल्या
स्वःताला शोधण्यांची
रोज धडपड स्वतःला
जागेवर आणण्याची
आहे त्यात खुश 
राहण्याची
अश्रुंनाही दु:ख न होऊ देता
गालावर अलगद 
रेगाळण्यांची
परत एकदा एकदा उठून उभे
राहण्यांची
बांध फुटला 
तर वाहुन जाण्याची
 
               – कोमल जगताप
 
 

marathi kavita on life

 
Halava navach
Eka swatach 
Ghar asatan
Jyaa gharamadhe baras
Kahi dadalele 
Asate
 
Jari dakhavala varuna
Naral niragatta
Pan, aat matra
Kovala malaecha gar
Attonat bharalelya 
Panyane osanduna
Vahat astho
 
Kiti lapavale 
Swatachye astitva
Tari, asanyache kamal
Fulalele haluhalu
Umalat asate
 
Roj dhadapada Haravaleyaa 
Swatala shodhanychi
Roj dhadapada manala
Jagever aananyachi
 
Aahe tyat khush
Rahanyachi 
Ashrunahi dukha na hou deta
Galavar alagada
Rengalnyachi
Parat ekada uthun ubhe
Rahanyachi
Bandha futala 
Tar vahun janyachi
 
      – Komal Jagtap
 
 
 
 

Also Read This Post :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top