children’s poem in marathi | kids poems in marathi

children’s poem in marathi | kids poems in marathi 

children's poem in marathi | kids poems in marathi | lahan mulansathi kavita
kids poems in marathi


कवितेबद्दल –


मराठी बाल कविता माकडांची शाळा ही कविता ही लहान मुलांसाठी लिहिली गेली आहे. या कवितेच्या माध्यमातून माकडांचे उपहासात्मक वर्णन केले गेले आहे. 
माकडांची शाळा – मराठी बाल कविता


माकडांची शाळा बाई, माकडांची शाळा |
फार गं भारी ही माकडांची शाळा ||

माकडांच्या शाळेत नसतो कोणी मास्तर |
इथे सर्वचं समजतात स्वतःला प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर ||

माकडांची शाळा बाई, माकडांची शाळा |
फार गं भारी ही माकडांची शाळा ||

माकडांच्या शाळेत नसतात कधीच पाडे |
इथे असतात फक्त उड्यांचे धडे, उड्यांचे धडे ||

माकडांची शाळा बाई, माकडांची शाळा |
फार गं भारी ही माकडांची शाळा ||

children's poem in marathi | kids poems in marathi | lahan mulansathi kavita
children’s poem in marathi 


माकडांच्या शाळेत नसतात चार भिंती | 
माकडांची शाळा भरते जिथे असते माणसांची वस्ती ||

माकडांची शाळा बाई, माकडांची शाळा |
फार गं भारी ही माकडांची शाळा ||

माकडांच्या शाळेत नाही चालत पाटी |
माकडांच्या शाळेत शिकवतात भुक आहे मोठी, भुक आहे मोठी ||

माकडांची शाळा बाई, माकडांची शाळा |
फार गं भारी ही माकडांची शाळा ||

  – कोमल जगताप
***अजून कविता वाचण्यासाठी अवश्य भेट द्या ***

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *