Marathi Kavita Mukhavata | New Marathi Poems

Marathi Kavita Mukhavata | New Marathi Poems

 
 
 
 
मुखवटा मराठी कविता | marathi kavita mukhavata
marathi kavita mukhavata

 

 

कवितेबद्दल –

 
मराठी कविता मुखवटा ही कविता माणसांमधली माणूसकी हरवत चालली आहे याचा दाखला देत आहे. 
 
तसेच, त्यामुळे माणसां-माणसां मध्ये निर्माण होणारा दुरावा आणि त्यामुळे बदलत चाललेली नाती अधोरेखित करण्यात आली आहेत. 
 
 
 
 
 
 
मुखवटा मराठी कविता | marathi kavita mukhavata
marathi kavita mukhavata

 

मुखवटा मराठी कविता

 
मुखवटा घेऊनी फिरती दुनिया
ना कधी कुणाला समजली
 
मुखवट्यां मागे खरा चेहरा
ना कधी कुणाला उमगला
 
जरी उमगला तरी नाही अट्टाहास केला 
मुखवट्यांला खरे समजूनी जयजयकार केला
 
जिभेवरती गोड, पोटांमध्ये कडू
चेहऱ्यावर हास्यआबांट, मनामध्ये तिखट
ना कधी उकले कुणाला
 
मैत्री म्हणुनी केली
तो शत्रू बनूनी गेला
 
मैत्रीचा गळा दाबूनी
धुंतला तांदळु बनला
 
मी तुझ्यापाठी म्हणुनी 
पाठी वार केला
 
आता वाटते नको ही मैत्री
जिथे फक्त आणि फक्त कटूता उरली
 
                      – कोमल जगताप
 
 
 
 
 

***अजून कविता वाचण्यासाठी अवश्य भेट द्या ***

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top