Marathi Kavita on Life | उघड जरा हे पडदे मराठी कविता | Kavita on Life

जीवन मराठी कविता |  Marathi Kavita on Life | Kavita on Life 
जीवन मराठी कविता |  marathi kavita on life | marathi kavita on ayushya
Marathi Kavita on Life कवितेबद्दल –


 मराठी कविता जीवन (marathi kavita on life) ही कविता निराशेचे जगणे सोडून आजूबाजूची दुनिया किती सुंदर आहे हे दर्शवते आहे. तसेच, ही कविता डोळसवृत्तीने आयुष्याकडे पाहायला सांगते आहे. ही कविता जीवनांवर आधारित आहे . 


जीवन मराठी कविता |  marathi kavita on life | marathi kavita on ayushya
Marathi Kavita on Life

उघड जरा हे पडदे  ! 


उघड जरा हे पडदे
बघ बाहेर किती प्रकाश आहे

बघ डोकावून जरा मनांमध्ये
अंधार किती दाटला आहे

बघ जरा या आभाळांकडे
सुर्य माथ्यावर आला आहे

बघ जरा हा थवा
आकाशाला कुरवाळत आहे

बघ जरा हे पक्षी
गाणे कसे गुणगुणत आहेत

अनुभव जरा हा वारा
तुझ्याशी काहीतरी बोलत आहे

बघ जरा हे नभ 
एकमेकांचा पाठलाग कसे करीत आहेत

बघ जरा हे तृण 
तुझ्याकडे करूण नजरेने बघते आहे

बघ जरा हे ऊण 
तुला भेटायला किती लांबून आले आहे

बघ जरा या झाडांकडे, या वेलींकडे
कसा सळसळ आवाज पाने करीत आहेत

बघ वाकून ही काळी माती
जन्मांतराचे तुझे आणि तिचे नाते सांगत आहे

उघड जरा हे पडदे
बघ बाहेर किती प्रकाश आहे

उघड जरा हे पडदे
बघ बाहेर किती प्रकाश आहे

                – कोमल जगताप

***अजून मराठी कविता वाचण्यासाठी अवश्य भेट द्या ***


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *