Oddh Marathi Kavita | ओढ मराठी कविता | Oddh Kavita

ओढ मराठी कविता | Oddh Marathi Kavita | Oddh Kavita

ओढ मराठी कविता | ओढ | marathi kavita oddh
Oddh Kavita
कवितेबद्दल – 


 मराठी कविता ओढ या कवितेमध्ये जीवन जगत असताना आपल्याला कोणत्या तरी गोष्टीची ओढ, आस लागलेली असते. आपण आनंद शोधण्याच्या प्रयत्नात असतो. कधी सुखं तर कधी दु:ख या गोष्टींचा आपल्या आयुष्यामध्ये निरंतरपणे प्रवास चालू असतो. हाच आशय या कवितेमध्ये अधोरेखित करण्यात आला आहे. 

ढ मराठी कविता


ओढ असते या क्षणाला
भिरभिरावे पुन्हा: एकदा फुलपाखरू होऊन… 

ओढ असते या पाखरांला 
जावे फुलांमध्ये रमून… 

विटून जातो हा क्षण
पुन्हा: येरझाऱ्या मारून… 

घेऊन बसतो जवळ
दु:खाला कवटाळून… 

हा असा खेळ आयुष्याचा 
मुसाफिर एक वाटा अनेक… 

गुंतून सारा संसार चाले
म्हणून क्षणाला पडते कोडे… 

           – कोमल जगताप

अजून मराठी कविता वाचा :
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *