Marathi Poems on friendship | Marathi Kavita Maitri

Marathi Poems on friendship | Marathi Kavita Maitri

 
 

Marathi Kavita Maitri –

 
Marathi Poem on friendship | Marathi Kavita Maitri
Marathi Kavita Maitri

” मैत्री एक सुंदर धागा असतो
मैत्री एक सुंदर किनारा असतो
मैत्री एक सुंदर शहारा असतो
मैत्री एक सुंदर मोरपिसारा असतो “

 
 
 
 

Marathi Poem on Friendship  –

 
Marathi kavita on friendship | Marathi kavita on maitri
Marathi kavita on friendship 
धागे विना प्रेमाचे
धागे विना आपुलकीचे
धागे विना मायेचे,
धागे विना मैत्रीचे,
आणि शेवटचा धागा म्हणजे
धागे विना भावनेचे,
समजून घ्यायला शिका, 
मनातले बोलायला शिका, 
मायेने, प्रेमाने, आपुलकीने पहायला शिका… 
आणि धागे मैत्रीचे जोडायला शिका… 😇😇
 
 
 
 

Funny Marathi Kavita Maitri –

 
Marathi kavita on friendship | Marathi kavita on maitri
                Funny Marathi kavita maitri
 
मैत्री आयुष्यभर साथ देणारी… 
  मैत्री आयुष्यभर साथ राहणारी…
  मैत्री आयुष्यभर साथ निभावणारी…
  मैत्री आयुष्यभर वेड्यात काढणारी ”
 
 
 
College Kavita Maitransathi –
 
 
मैत्रीचे गुपीत कुणाला ठाऊक आहे  ? 
मैत्रीचे नाते कसे गुंफले आहे  ? 
हातात हात गुंफला म्हणून मैत्री होत नाही  ! 
मैत्रीला मैत्री आहे असे सांगून चालत नाही  ! 
ती दिसावी पण लागत नाही
ती असावी लागते मनात… 
आयुष्यभर… 
मैत्रीचे नाव काढले की, 
आकस्मितपणे, 
चेहरा समोर यावा लागतो….
तिच खरी मैत्री असे आम्ही मानतो… 🙏🙏🙏
 
 
 
 
मराठी मैत्री कविता तुम्हाला कशा वाटल्या हे आम्हांला नक्की कळवा. आपल्या प्रतिक्रिया आमच्यासाठी खुप मौल्यवान आहेेत. 
 
 
 

***अजून कविता वाचण्यासाठी अवश्य भेट द्या ***

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top